GWARANCJA

Urządzenie Nice podlega gwarancji przez 2 lata od daty zakupu.

Celem poznania warunków gwarancji produktu można pobrać następujący wzór karty gwarancyjnej.


 

pdf-icon-yellow

Pobierz GWARANCJA-FORMULARZ